1. Knapp för att exportera produktlista
  2. Visa tillgängliga kolumner i databasen
  3. Ange vilken avskiljare det ska vara
  4. Bläddra lokalt efter CSV-fil som ska laddas upp
  5. Knapp för att ladda upp fil