1. Lista på tillgängliga artikellistor
  2. Knapp för att hantera artiklar i listan