1. Ange namn på återförsäljaren
  2. Knapp för att skapa rabattgrupp
  3. Lista på upprättade rabattgrupper
  4. Knapp för att hantera rabattgrupp
  5. Knapp för att ta bort rabattgrupp