1. Knapp för att lägga till ett nytt steg
  2. Lista på upprättade steg
  3. Knapp för att hantera steg
  4. Knapp för att ta bort steg