1. Knapp för att skapa ett erbjudande
  2. Lista på upprättade erbjudanden
  3. Knapp för att hantera erbjudande
  4. Knapp för att ta bort erbjudande