1. Ange mallens namn
  2. Knapp för att skapa mall
  3. Lista med tillgängliga mallar
  4. Knapp för att hantera mall
  5. Knapp för att ta bort mall