1. Tillbaka till lista över upprättade affiliates
  2. Hantera affiliates; kan ändra namn, e-post och provision
  3. Nyckel för aktuell affiliate
  4. Länk till e-butiken som aktuell affiliate lägger in på sin blogg/sida
  5. Knapp för att spara
  6. Ej utbetalda provisioner
  7. Knapp för att skapa en utbetalning av ovan markerade försäljningar
  8. Lista över utbetalda provisioner