1. Knapp för att gå tillbaka till listan med upprättade banners
  2. Hantera banner; skriv in från/till-pris samt eventeuell text och bild
  3. Knapp för att spara