Hantera kundval

Kundval där inga kundval skapats

 1. Gå tillbaka till översikten av kundvalsmallar
 2. Aktivera kundvalen på artikeln, denna knapp är röd med texten AVAKTIVERA PRODUKTALTERNATIV om det är aktivt
 3. Namn på mall
 4. Ladda in vald mall från punkt 3

Kundval där kundval skapats

 1. Gå tillbaka till översikten av kundvalsmallar
 2. Avaktivera kundvalen på artikeln, denna knapp är grön med texten AKTIVERA PRODUKTALTERNATIV om den är inaktiv
 3. Ta bort hela kundvalet
 4. Namn på kundval, ex. storlek eller färg
 5. Spara namn på kundval
 6. Ta bort markerat kundval från punkt 9
 7. Namn på val
 8. Spara val
 9. Inlagda val, dra och släpp för att sortera dem i valfri ordning, klicka för att redigera och sedan klicka på Spara (punkt 8 för att spara)
 10. Namn på kundval 1
 11. Namn på kundval 2
 12. Artikelnummer på val
 13. Pris på val
 14. Lagerstatus på val
 15. Vikt på val
 16. Bild knuten till val, går att knyta till alla bilder som finns knutna till artikeln
 17. Ev. submoduler som finns aktiverade
 18. Spara inmatade värden