Hantera kundvalsmall

  1. Tillbaka till översikten av kundvalsmallar
  2. Ta bort mall för kundval 1
  3. Namn på mall för kundval 1
  4. Spara Namn för kundval 1
  5. Ta bort markerat kundval från punkt 8
  6. Namn på val i mall
  7. Spara val
  8. Inlagda val, klicka för att redigera och sedan klicka på Spara (punkt 7 för att spara)