1. Gå tillbaka till listan över upprättade mallar
  2. Lista med tillagda fält
  3. Knapp för att lägga till fält
  4. Knapp för att spara mall
  5. Knapp för att ta bort fältrad