1. Gå tillbaka till listan över upprättade presentkort
  2. Ange köparens namn
  3. Ange köparens e-postadress
  4. Ange presentkortets värde
  5. Välj giltighetstid
  6. Knapp för att spara presentkortet
  7. Knapp för att skicka meddelande till köparen
  8. Lista över användning
  9. Lista över händelser