1. Gå tillbaka till listan över upprättade prislistor
  2. Ange namn på prislista
  3. Knapp för att spara prislista