1. Gå tillbaka till listan över upprättade rabattgrupper
  2. Välj vilken artikelgrupp återförsäljaren ska ha rabatt på
  3. Ange hur många procent de ska ha i rabatt
  4. Knapp för att spara rabatt
  5. Lista över upprättade rabatter i gruppen
  6. Knapp för att ta bort rabatt