1. Tillbaka till e-postlistorna
  2. Kontouppgifter; användarnamn, lösenord, API-nyckel, aktiv/ej aktiv
  3. Knapp för att spara