1. Gå tillbaka till listan över bilder i bildspelet
  2. Ange om bildspel ska vara aktivt/ej aktivt
  3. Bredd på bildspel
  4. Höjd på bildspel
  5. Hastighet på övergången
  6. Bildspelets visningstid
  7. Övergångseffekt
  8. Navigeringspilar synliga/ej synliga
  9. Navigationsknappar synliga/ej synliga
  10. Knapp för att spara