1. Lista över artiklar som inte är kopplade till någon kategori
  2. Knapp för att hantera artikel