1. Gå tillbaka till listan över bilder i bildspelet
  2. Ange om bilden ska vara aktiv/ej aktiv
  3. Ange på vilken språkversion bilden ska vara synlig (detta om man har språkmodulen installerad, annars Svenska som standard)
  4. Nuvarande bild
  5. Välj bild från din dator som ska laddas upp
  6. Eventuellt namn på bilden
  7. Eventuell länk, t.ex. till en produkt
  8. Datumstyrd; bocka i ifall du vill sätta ett start/stopp-datum för när bilden ska vara synlig
  9. Knapp för att spara