Mallar kundval

  1. Gå tillbaka till översikten av kundval
  2. Namn på ny mall
  3. Skapa ny mall med angivet namn på punkt 2
  4. Namn på befintlig mall
  5. Hantera kundvalen för aktuellt kundval