1. Knapp för att skapa ett nytt paket
  2. Lista över upprättade paket
  3. Knapp för att hantera paket
  4. Knapp för att ta bort paket
  5. Knapp för att se produktlista som paketet gäller för