1. Knapp för att skapa ett nytt steg
  2. Lista på upprättade steg
  3. Knapp för att visa produkter som är kopplade till steget
  4. Knapp för att hantera steg
  5. Knapp för att ta bort steg