1. Ruta för att skriva in text
  2. Knapp för att spara texten i minnet
  3. Filtreringsfunktion för att lättare hitta en artikel
  4. Lista över artiklar
  5. Kolumn där man kan bocka i de artiklar som ska vara med i nyhetsbrevet
  6. Knapp för att spara de markerade artiklarna i minnet
  7. Knapp för att tömma minnet
  8. Knapp för att ta bort artikel från minnet
  9. Ruta med genererad HTML-kod