1. Knapp för att skapa en ny prislista
  2. Lista över upprättade prislistor
  3. Knapp för att hantera prislista
  4. Knapp för att ta bort prislista