1. Gå tillbaka till listan över upprättade steg
  2. Filtreringsfunktion för att hitta artiklar lättare
  3. Lista över artiklar
  4. Kolumn där man kan bocka i vilka artiklar som ska ingå i bonussteget
  5. Knapp för att lägga till markerade artiklar i bonussteget
  6. Lista över artiklar som är tillagda i bonussteget
  7. Knapp för att ta bort artikel