1. Knapp för att gå tillbaka till produktlistan
  2. Flik – Nya beställningar
  3. Flik – Behandlade beställningar
  4. Knapp för att importera order