1. Gå tillbaka till listan över upprättade inlägg
  2. Knapp för att posta inlägget på facebook
  3. Titel på inlägget
  4. Innehåll; text, bilder, länkar m.m.
  5. Skapa ny kategori
  6. Välja en befintlig kategori
  7. Spara inlägget