1. Gå tillbaka till listan över upprättade steg
  2. Välj om du vill spärra kampanjen för en specifik kundgrupp
  3. Välj vilken typ av kampanj det ska vara, köpesumma eller artikel
  4. Ange hur många artiklar man får köpa
  5. Hantera kampanjen; aktiv eller ej, datum för start/stopp, text i dropdown, text för krav uppfyllda/ej uppfyllda.
  6. Knapp för att spara kampanj