1. Gå tillbaka till listan över upprättade paket
  2. Välj om paketet ska vara aktivet eller ej
  3. Filtreringsfunkton för att lättare hitta en artikel
  4. Lista över artiklar
  5. Kolumn där man kan bocka i vilka artiklar som ska läggas  till i paketet
  6. Knapp för att lägga till markerade artiklar i paketet
  7. Lista över artiklar som är tillagda i paketet
  8. Knapp för att ta bort artikel