Tillverkare

  1. Skapa en ny tillverkare
  2. Ev. bild som är knuten till tillverkaren
  3. Namn på tillverkaren
  4. Webbadress till tillverkaren
  5. Hantera tillverkaren
  6. Radera tillverkaren