1. Tryck för att skapa en ny artikel
 2. Sortering av artiklar
 3. Sökfält för att filtrera resultatet
 4. Här väljer du om du vill filtrera artiklar efter deras status
 5. Filtrera artiklar som tillhör en viss artikelgrupp
 6. Markera artikel på aktuell rad
 7. Artikleln har en bild, håll över för att få en förhandsgranskning
 8. Namn på artikel samt om den är aktiv eller inte samt om den är en artikel som ska visas på startsidan, klicka på namnet för att hantera artikeln
 9. Antal av aktuell artikel som finns i lager
 10. Hur många gånger har denna artikeln besökts
 11. Hantera stafflingspriser för aktuell artikel
 12. Hantera artikel